Close

mei 9, 2020

Klaar voor de crisis

Ja u leest het goed; niet klaar met de crisis, maar klaar voor de Crisis. Uiteraard zijn we allemaal klaar met de crisis, maar daar wil ik het niet met u over hebben. Wel of we klaar zijn voor een volgende crisis.

De grote vraag die de komende maanden rond gaat spoken is; “Hadden we, met de wetenschap van nu ons anders voorbereid op de Corona crisis. Ongetwijfeld zal het antwoord zijn; Ja, maar we hadden vooraf niet de kennis van nu. En dat is het punt waar ik het drastisch met meerderheid oneens durf te zijn. Niet het moment van de Crisis en misschien ook niet de omvang en de impact. En dat er een Crisis aan zou komen dat was onoverkomelijk. Sterker nog dat het een infectie virus zou zijn was zelfs duidelijk.

Om een paar voorbeelden te nomen SARS uitbraak 2002, MERS 2012/2013, Ebola 1976-2007 en 2014. Al deze uitbraken bleven relatief binnen hun regio. En nu wil ik niet de wijsneus uithangen, Bill gates was mij reeds voor. Hij was mij voor met 5 jaar. In 2015 verzorgde Bill Gates een TED talk waarin hij al waarschuwde dat we niet goed zijn voorbereid op een wereldwijde uitbraak.

Dan volgt de belangrijkste vraag, hoe kunnen we ons wel voorbereiden op een volgende crisis. Daar heb ik gedachte over laten gaan en ik ben tot het volgende idee gekomen. De bereidheid om geld te reserveren en investeren in preventieve maatregelen zal groot zijn. Het aanleggen van een noodvoorraad materialen zal ongetwijfeld tot een van de acties gaan behoren. Maar wat je wil is een nagenoeg onuitputtelijke bron aan hulpmiddelen. We willen uiteindelijk dat de hulpmiddelen lokaal in grote aantallen geproduceerd gaan worden. Het is niet realistisch om volledige fabrieken paraat te hebben staan om op te starten als dat nodig is. Wat wel een reële is de beweging die je nu al ziet, fabrieken die afstappen van hun normale producten en overstappen op medische hulpmiddelen. Echter zou dit veel professioneler gecoördineerd in zijn werk kunnen en moeten gaan.

Het model omvat een platform die afnemers en (potentiële) leveranciers van hulpmiddelen aan elkaar koppelt. Afnemers (ziekenhuizen, overheden, bedrijven) betalen een maandelijkse contributie en daar mee verzekeren zij zichzelf van een gegarandeerde productie volume. (hoogte van de
contributie hangt af van de vraag in een noodsituatie). Aan de andere kant van het platform staan de fabrikanten. Zij maken doorgaans andere producten maar richten hun productieproces zo in dat zij zeer snel kunnen opschalen. Dit verzekerd dat de productie apparatuur onderhouden wordt en dat er voldoende getrainde operators in dienst zijn. Door dat bekend is wat de vraag gaat worden (daar tekenen de gebruikers op in) is ook bekend wat de maximum capaciteit dient te zijn. De contributie die betaald wordt word gebruikt om de productie stand-by maar operationeel te
houden. Hiermee vangen we een groot deel van de weggevallen economische activiteit op. En verzekeren wij ons zelf van lokale productie van (medische) hulpmiddelen.

Om een voorbeeld te geven; De beschikbaarheid van mondkapjes is een groot probleem geweest de laatste weken. Nu zijn er 3 scenario’s om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

  • Veiligheidsvoorraad. De overheid zou er voor kunnen kiezen om een veiligheidsvoorraad op te slaan. Consequentie hiervan is dat er een houdbaarheid zit op de steriliteit van de mondkapjes. Stel dat deze 5 jaar is. Dan zou elke 4,5 jaar de gehele veiligheidsvoorraad moeten worden afgeschreven en vernietigd.
  • Productie in Nederland is ook een optie die de laatste tijd veel wordt geopperd. Het economische model heeft uitgewezen dat het veel voordeliger is om deze mondkapjes in Azië te produceren. Wanneer de productie naar Nederland wordt gehaald zullen de kosten
    beduidend hoger liggen. Ook in tijden dat er geen schaarste is. Daarnaast is de vraag in tijden van crisis veel hoger, waardoor je dus ook onbemande nood-capaciteit nodig zult hebben.
  • Vandaar het voorstel dat hier is uitgewerkt. In tijden dat er geen schaarste is, kiezen voor het economische model, dus inkopen in Azië. En tegelijk zorgen dat als het nodig is dat je lokaal productie kunt opzetten en opschalen wanneer dat nodig is.

Dit principe is in te zetten voor een breed scala aan crisissen of rampen. Dat zal ook nodig zijn. Laten we niet vergeten dat met de gehele opwarming van de aarde we ook meer natuurrampen kunnen gaan verwachten, en ook dan kunnen we niet achter af zeggen dat we het niet zagen aankomen.
Om dit hele plan het levens licht te laten zien zoek ik partijen om mee samen te sparren, samen te werken en samen te ondernemen. Alle input in welkom ideeën, samenwerkingen, kritieken et cetera.